Pravno obvestilo


Vsebine, objavljene na spletni strani www.avtovitko.si so last Avto Vitko d. o. o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Prav tako si pridržujemo pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

Na spletni strani bomo zagotavljali točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Ne prevzemamo nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije in ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s spletne strani. Priporočamo, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s spletne strani.

Spletna stran Avto Vitko ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Za to ni odgovorna niti druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani. Ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani ali za kakršnekoli napake in pomanjkljivosti v njeni vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Za vse dodatne informacije in pooblastila nas kontaktirajte.